Dětský koutek

Dětský koutek se řídí aktuálně platnými vládními nařízeními.

Až bude PES na 3.stupni otevřeme dětský koutek max. pro 10 osob. Do osob se počítají jak děti tak dospělí. Za děti v koutku nepřebíráme odpovědnost. Prosíme o přečtení aktuálního provozního řádu při vstupu do koutku a dodržování systému uklízení hraček.

Děkujeme a těšíme se na Vaši návštěvu.